FANDOM


2013/2014 Edit

L: Wang Meng-jie
R: Sun Wen-jing, Cheng Long, Liu Rui-hua
S: Liu Ya-jing, Sun Ru-han, Liu Li, Xu Xing
P: Wang Ying, Zhang Xing, Wang Lin, Song Mei-li, Xie Lei, Wang Feng-jiao, Zhang Bing-bing
A: Yang Fang-xu, Yuan Cai-xia, Gao Tian-hui
T:

2014/2015 Edit

Head Coach: Jia-jie An

Setter: 6.Nan Wang (1984,1.80m) 16.Long Cheng (1993,1.85m) (C) 18.Rui-hua Liu (1995,1.86m)

Opposite: 3.Fang-xu Yang (1994,1.92m) (also OH) 15.Cai-xia Yuan (1989,1.83m) (also OH) 14.Tian-hui Gao (1995,1.80m)

Outside Hitter: 12.Mei-li Song (1995,1.87m) 9.Lin Wang (1990,1.81m) 7.Feng-jiao Wang (1994,1.78m) (also L) 4.Xiao-xuan Gao (1997,1.78m) 5.Ya Meng (1993,1.82m) 13. Lei Xie (1986,1.84m) 20. Xin Zhang (1992,1.86m)

Middle Blocker: 1.Shan-shan Zhou (1985,1.87m) 8.Ru-han Sun (1994,1.89m) 11.Li Liu (1991,1.87m) 17.Xing Xu (1996,1.86m) 19.Ya-jing Liu (1989,1.92m) --> Yi-na Chen (OH,1987,1.80m)

Libero: 10.Meng-jie Wang (1995,1.72m) 12.Ying Wang (1992,1.75m)

2015/2016 Edit

L: Meng-jie Wang, Xin-yu Song
R: Nan Wang, Rui-hua Liu, Long Cheng, Xiao-han Mei
S: Ru-han Sun, Li Liu, Xing Xu, Qian Zhang, Han-yu Yang
P: Mei-li Song, Qing-qing Du, Feng-jiao Wang, Jie Sun, Jia-yuan Liu, Li-qi Song
A: Ya Meng, Jing-wen Qian, Cai-xia Yuan
T: Jia-jie An

2016/2017 Edit

L: Meng-jie Wang, Xin-yu Song
R: Nan Wang, Rui-hua Liu, Long Cheng, Xiao-han Mei
S: Ru-han Sun, Li Liu, Xing Xu, Qian Zhang, Han-yu Yang
P: Mei-li Song, Qing-qing Du, Feng-jiao Wang, Jie Sun, Li-qi Song, Ya Meng
A: Jing-wen Qian, Cai-xia Yuan, Fang-xu Yang
T: Jia-jie An

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.