FANDOM


2013/2014 Edit

L: Yukiji Kajiwara, Sakie Takahashi
R: Natsumi Fujita, Yuu Higuma, Seiko Kawamura
S: Yoshiko Yano, Yoko Yamamoto, Miyuki Hiramatsu, Tomomi Eto
P: Kanani Danielson (USA), Saki Takeda, Kasumi Takamoto, Emi Hoshino, Fujiwara Aki, Ayako Sana
A: Mari Yamada, Yuki Yamada, Aya Takeuchi
T: Masayuki Izumikawa

2014/2015 Edit

L: Kaori Nakamura
R: Natsumi Fujita, Yuu Higuma
S: Miyuki Hiramatsu, Tomomi Eto, Yuki Shoji
P: Kanani Danielson (USA), Saki Takeda, Emi Hoshino, Fujiwara Aki, Hina Kumamoto, Saori Takahashi
A: Mari Yamada, Aya Takeuchi
T: Masayuki Izumikawa

2016/2017 Edit

L: Mio Sato, Misato Sakakibara
R: Momoko Higane, Ayaka Hosokawa
S: Miyuki Hiramatsu, Erika Araki, Ayano Tsuji, Akari Takeuchi
P: Saki Takeda, Saori Takahashi, Marina Shichi, Momoka Oda, Nao Muranga
A: Polina Rahimova (AZE), Mari Yamada
T: Masayuki Izumikawa

2017/2018 Edit

L: Mio Sato, Misato Sakakibara
R: Momoko Higane, Ayaka Hosokawa, Naoko Hashimoto
S: Miyuki Hiramatsu, Erika Araki
P: Saki Takeda, Saori Takahashi, Marina Shichi, Momoka Oda, Nao Muranga
A: Mari Yamada
T: Masayuki Izumikawa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.